Kalite Yönetim Sistem ve Çevre Politikamız

about

KALİTE POLİTİKASI-

Kalite Yönetim Sistemi
Kalitesi ile müşterilerimizi, verimliliği ve rekabet gücü ile paydaşlarımızı, çalışma kültürü ve koşullarıyla çalışanlarımızı, çevre duyarlılığı ve yasal düzenlemelere uyması ile  ihtiyaç ve beklentileri karşılamak için ürün ve süreçlerimizi sürekli iyileştirmek, yaptığımız her işe yeni değerler eklemektir.

Towtech Filtre Tic. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler ;
Kalite  yönetimi ve ISO 9000 standartlarının etkin bir şekilde uygulanması ve belirlenmiş olan kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için kalite yönetim planlamalarını  yapmak.
Kalite yönetim sistemi amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesinin sağlanması için tüm çalışanlarımızı   bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması için  müşterilerle ve tedarikçilerle sürekli iletişim halinde olmak ve gerekli çalışmaları yapmak.
Kaliteli ürün ve hizmet için gerekli çalışmaları yapmak.
Çalışanların kalite yönetimi ve ISO 9001 standartları konusunda bilgi sahibi olmaları ve çalışmaların  içinde olmaları için  eğitim ihtiyaçlarını belirlemek  ve bunların karşılanması gerekli eğitim faaliyetlerini yapmak..
Kalite yönetimin sistemini  sürdürmek, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek için gerekli çalışmaları yapmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Firmamız, öncelikle insan yaklaşımı ile ziyaretçiler dahil olmak üzere tüm çalışanların sağlığını korumayı, güvenliğini sağlamayı öncelikli hedefi olarak kabul etmekte ve bu hedefi gerçekleştirirken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler ışığında gerekli kaynaklarını ayırarak her türlü iş kazası ve risk durumlarının yaşanmaması için gerekli çalışmaları yapmayı öncelikli görevi olarak kabul etmektedir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak, çevre etkilerini kontrol altına tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Tomtech Filtre Tic. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.
Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak. Çevreye duyarlı ve bilinçli çalışanlarla daima gelişmek ve ilerlemek,
Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içersinde bulunmak.
Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek. Değerlendirilmesi mümkün olmayan atıkları, mevzuata uygun olarak bertaraf etmek.
İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.